Informacje

Kontakt

Andrzej Kowalski

91-024 Łódź

E-mail:
Skype:
andrzejklodz
Telefon:
501860245

O sprzedającym

Mam na imię Violetta

pokazane przedmioty pochodzą z kolekcji,

której większa część znajduje się we Francji

 

My name is Violetta.

Shown objectc are from collection,

which is locatetd mostly in France

 

nie interesuje mnie kupno niczego

nie prowadzę bowiem sklepu kupno-sprzedaż

 

 

 

 

Płatność/dostawa

Koszt wysyłki określony jest zawsze przy przedmiocie

jeżeli nabywca preferuje inny sposób dostawy, jestem otwarta na wszelkie propozycje

płatność;

- konto bankowe

- paypal (+ 4%)

ekspedycja na drugi dzień po zaksięgowaniu wpłaty

shipping cost is determined -as always-  by the object.
 If a buyer prefers other way of delivery ,

I'm open to any other paying proposals.
-bank account
-paypal (+ 4%)


the shippment day after posting the payment

Regulamin

1/. Kupujący po złożeniu oferty potwierdza chęć zawarcia umowy kupna-sprzedaży i podaje sposób wysyłki.

2/. Kupujący może zażądać ekspertyzy przedmiotu, wówczas jeżeli przedmiot jest zgodny z opisem nabywca ponosi koszt ekspertyzy

2/. W potwierdzeniu przez sprzeadjącego, że przedmiot jest jeszcze w ofercie nabywca otrzymuje dane do przelewu

3/. Po otrzymaniu przedmiotu jeżeli nabywca stwierdzi, że nie jest on zgodny z opisem lub że nie pochodzi z okresu o jakim zapewniał sprzedający, sprzedający ponosi wszelkie koszty zwrotu przedmiotu

1/.The buyer, after making the offer, confirms his will to make a sales contract and presents the way of shipping.


2/.The buyer may demand an expert opinion and if the object is in accordance with the decription the buyer has to pay for the expert opinion.


3/, If the buyer states, after being delivered the object, that the object isn't in accordance with the descxxxription or that it doesn't date back to the historical period that the seller assured about, the seller pays for all costs of shipping the object back.
 

 


 

 

Inne